Konkurss "Zirņa bērni"

20.aprīlī Latviešu kultūras centrā notika izteiksmīgās runas konkurss ar dramatizācijas elementiem „Zirņa bērni”. Konkursa mērķis bija rosināt interesi par J.Raiņa bērnu dzeju, pilnveidot pirmsskolas vecuma bērnu izteiksmīgas runas prasmi. No mūsu pirmsskolas izglītības iestādes „Mana Mārīte” piedalījās četri dalībnieki: Laura Muņkova, Sintija Stepiņa, Iļja Sivickis, Evelīna Graudiņa. Mūsu konkursanti uzstājās  ar J.Raiņa dzejoļa „Gailītis ar savu gaspažu” dramatizācijas iestudējumu. Konkursam bērnus sagatavoja interešu izglītības skolotāja Benita Strode un latviešu valodas skolotāja Anita Skaldere. Bērni guva pieredzi kā ir uzstāties uz lielas skatuves tik daudzu skatītāju priekšā. Bērni guva no šī konkursa tikai pozitīvas emocijas un katrs dalībnieks saņēma pateicības rakstu un dāvanas.

Mana marīte Mana marīte