Vadītāja

Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Nataļja Isate.

Tālrunis: 65433379

 E-pasts: pii27@inbox.lv

  • Cik daudz dienu, tā kā gājputnu rindu,
  • Lapām sarkstot projām aizvadīts,
  • Bet ar līksmiem bērnu smiekliem
  • Atkal atnāk jaunais darba rīts.

Mana marīte Mana marīte