Projekti

 • Mēs Erasmus+projektu aktīvu dalībnieku vidū

  2020.gada 12.decembrī iestādes vadītāja Nataļja Isate un vadītāja vietniece Jūlija Sivačova uzstājās Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes organizētājā seminārā par ES Erasmus+projektu programmas ieguvumiem izglītības iestādēs. Dalībnieki, projektu koordinatori, no skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm stāstīja par saviem projektiem, ko tie nesuši ikdienas mācību darbā. Klātesošajiem tika sniegta informācija par Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes „Mana Mārīte” dalību

 • Erasmus+ projekta DEHORS partneru uzņemšana

  Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde „Mana Mārīte” kopā ar Linkopingas Universitāti (Zviedrija), Mūtalas pašvaldību (Zviedrija), Kasalgrandes pašvaldību (Itālija), Skandiāno pašvaldību (Itālija), Pētniecības Veicināšanas un attīstīšanas Centru Izglītības Tehnoloģiju jomā “CARDET” (Kipra), kā arī SERN biedrību Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+” ietvaros īsteno projektu „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes brīvdabas teritorijā” DEHORS. Projekta
 • DEHORS projekts

  Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde turpina realizēt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes brīvdabas teritorijā” /”Developing Innovative learning contexts in preschools’ outdoor spaces” /, kura mērķis – paaugstināt pirmsskolas izglītības kvalitāti, attīstot un uzlabojot zināšanas par brīvdabas teritorijas dizainu un vides stimulēšanas plānošanu. 2019.gada sākumā tika izstrādāti projekta logotips un mājas lapa. Informāciju latviešu vaodā par projekta būtību var atrast projekta mājas lapā https://dehors-project.eu/lv/. Martā iestādes vadītāja N.Isate un vadītājas vietniece J.Sivačova piedalījās apmācības seminārā Skandiāno
 • Mana Mārīte projektā

  Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde no 1.09.2018. līdz 31.08.2021.g. īsteno Erasmus+ programmas pamatdarbības KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” projektu "Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes brīvdabas teritorijā" /“Developing Innovative learning contexts in preschools’ outdoor spaces” /.
 • 1
Mana marīte Mana marīte