Vasaras pasākumi

Jūnijs

"Raibu raibā vasariņa"

Līgo svētki

Smilšu māksla

Jūlijs

Ūdens svētki

Ogu svētki

Augusts

Maizes svētki

Zaļā aptieka

Mana marīte Mana marīte