Oktobris

  • Fotoizstāde "Eiropas sporta nedēļas 2016" aktivitātes
  • Piedalīšanās karjeras nedēļā
  • Bērnu un vecāku rokdarbu izstāde "Rudens krāsu virpulī"
  • Starptautiskā roku mazgāšanas diena kopā ar Mašu un Lāci
  • Rudens svētki
  • Putras rīts
  • Mācību stunda Jaunbūves bibliotēka "Pieklājības stunda"

Mana marīte Mana marīte