Marts

  • Bērnu radošo darbu izstāde "Jautrā garderobe"
  • Cepuru balle vecvecākiem
  • Rokdarbu izstāde "Vecvecāku čaklas rokas"
  • Fotoizstāde "Mūsu mammas un tēti bērnudārzā"
  • Leļļu teātra izrāde. Vecāki bērniem.
  • Teātra dienas. 
  • Fotoizstāde "Arī pedagoģi bija mazi"
  • Konkurss ģimenēm "Jautrā garderobe 2017"

Mana marīte Mana marīte