Maijs

  • Rokdarbu izstāde "Pavasara ziedi"
  • Zīmējumu izstāde "Mana mīļā māmiņa"
  •  Koncerts "Māmiņa -mana saulīte"
  • Piena svētki mazuļiem
  • Zīmējumu izstāde "Paliec sveiks, bērnudārzs"
  • Interešu izglītības teātra izrāde "Ilzītes  kliņģeris"
  • Latvijas veselības nedēļa 23.05.2016.-27.05.2016
  • Izlaidumi
  • Cūkmena vizīte

Mana marīte Mana marīte