Mūsu sponsori

Ļoti pateicamies Olgai Ogurcovai un Karlam un Ursulai Borst – mūsu sponsoriem no Vācijas par dāvanu mūsu iestādei. Tagad mūsu piektās grupas bērniem ir iespēja gulēt un redzēt jaukus sapņus jaunās, ērtās un skaistās gultiņās ar pasakainu gultas veļu. Bērni ar prieku nodarbojas un ēd pie jaunajiem modernajiem galdiem.

Pateicamies mūsu absolventu vecākiem par koka dārza figūru dāvinājumu pirmsskolas iestādei. Tagad mums ir Latgales sēta ar dzirnavām, aku un ratiem.

PALDIES par atbalstu sekojošām firmām:

 • „Aimaks”
 • „Falcon D”
 • „DAERS”
 • „Vidaplus”
 • „Kare pluss”
 • „Borg” 
 • „Mandarina Travel”
 • „ARS BC”
 • „CKD D”
 • „Daugavpils būvremonts”

Pateicoties jums 7. grupas bērniem ir iespēja gulēt un redzēt jaukus sapņus jaunās, ērtās un skaistās gultiņās.

Liels paldies sponsoriem, kuriem pateicoties 10.grupas bērniem no 2012.gada 1.septembra ir prieks gulēt un redzēt saldus sapņus jaunās gultiņās. Kopā ar bērniem priecājas arī iestādes darbinieki un bērnu vecāki. Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde sirsnīgi pateicas par Jūsu sapratni un atbalstu.

 • SIA „Binders”
 • SIA „Arnika”
 • SIA „Tak”
 • SIA „Rio”
 • SIA „Ziglera mašīnbūve”
 • SIA „CKDD”
 • SIA „ARS Group”
 • SIA „FalconD”
 • SIA „Student&Young Travel Centre”
 • SIA „Aimaks”
2013. g. vasaras laikā mēs ar sponsoru palīdzību izremontējām zāli un mūzikas skolotāju kabinetu, kā arī atjaunojām visus krēslus un bērnu krēsliņus muzikālajā zālē.
Tā ir nozīmīga dāvana “Mana Mārīte” mazajiem ķipariņiem pirmsskolas iestādes 40 gadu jubilejā. Sirsnīgs paldies mūsu atbalstītājiem:
 • SIA”RIO”
 • SIA”Aimax”
 • SIA “CKD D”
 • SIA” Student & Young Travel Centre”
 • SIA”ARS Group” 
 • SIA “Būvnoturība”
  
Liels paldies SIA”Specmeistars” par jauko  dāvanu 7.grupas bērniem – modernajiem rotaļlietu plauktiem, kas ļoti iepriecināja visus ar savu interesanto dizainu un SIA "Būvnoturība" par jaunu paklāju mūsu iestādes zālei.

       Sakarā ar to, ka 2014 g. ERAF projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās”  netika iekļauti pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo telpu kosmētiskie remontdarbi, pateicoties mūsu audzēkņu vecāku un darbinieku pašiniciatīvai, entuziasmam un mūsu sponsoru atbalstam mums izdevās izremontēt:

-         Iestādes gaiteni;

-         1.,3.,4.,5.,6.,11.,12. grupu telpas;

-         7. un 10. grupu ģērbtuves;

-         7/10 grupu kāpņu telpu;

-         Lietveža un metodisko kabinetus

  

Milzīgs paldies mūsu atbalstītajiem:

 • SIA „Sarkanais Kings”
 • SIA „CKD-D”
 • SIA „Būvnoturība”
 • SIA „Zieglera Mašīnbūve”
 • SIA „Vida Plus”
 • SIA „ARS Group”
 • SIA „Daers”
 • SIA „Zila Ezerzeme”
 • SIA „RIO”
 • SIA „Apolla D”
 • SIA „RH būve”

Milzīgs paldies SIA „Senre” par kabinetu aprīkojumu ar žalūzijām  un

 SIA „Spec Meistars” par mēbelēm 7.grupai.

Mana marīte Mana marīte