Mūsu pedagoģi

 • Pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņa

  Inovāciju iedzīvināšana izglītībā veicina ne tikai dažāda, iesaistoša un radoša mācību satura attīstību, bet arī mudina izkopt katra skolotāja individuālos talantus, pedagogu savstarpējo pieredzes apmaiņu un savas darbības popularizēšanu. 2014/2015 mācību gadā mūsu pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi dalījās ar savu profesionālo darba pieredzi, idejām, inovācijām un pārdomām atklātās integrētās rotaļnodarbībās, radošās darbnīcās,
 • Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu komplekss pirmsskolā.

  VESELS.LAIMĪGS.DROŠS. - tā skan Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes „Mana Mārīte” moto.

  2015. 30.aprīlī gadā iestādes kolektīvs organizēja semināru „Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu komplekss pirmsskolā” un iepazīstināja pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekus un pirmsskolas skolotājus ar jaunām idejām, inovatīvām metodēm un iestādes pieredzi šajā jomā. Iestādes vadītāja N.Isate atzīmēja,

 • Pateicība pedagogiem

  Februārī mūsu pirmsskolas skolotājiem bija patīkami saņemt pateicību par ieguldīto darbu bērnu mācīšanā, audzināšanā un sagatavošanā skolas gaitām 2014./2015. mācību gadā no Daugavpils 15.vidusskolas direktora A.Gržibovska kunga.

 • Mūsu pieredze-Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēm

  2014.g. 4.novembrī Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāji un izglītības pārvaldes speciālisti ciemojas mūsu pirmsskolas izglītības iestādē un iepazinās ar mūsu darbību. Viešņas izstaigāja iestādes telpas, salīdzinot to vizuālo veidolu pirms un pēc renovācijas. Iestādes vadītāja N.Isate dalījās pieredzē, kā motivēt un atbalstīt pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekus, kā saliedēt kolektīvu, organizēt komandas darbu. Pirmsskolas skolotāja Jeļena

 • Lepojamies par savējiem!

  7.oktobrī Starptautiskājai skolotāja dienai veltītā svinīgā pasākumā Daugavpils teātrī tika apbalvoti mūsu iestādes pedagogi. Konursa "Pedagoģikās meistarības balva 2014" laureāte Oksana Žerebkova saņēma Goda rakstu par sasniegumiem labas veselības izpratības veicināšanā 2013./2014.m.g. Konkursā "Swedbank jaunais Daugavpils skolotājs 2014" uzvarēja pirmsskolas skolotāja Oksana Masāne un saņēma Swedbank dāvanu karti 150 Eiro vērtībā. Lepojamies par savējiem un vēlam veiksmi turpmākajā darbā.

 • Apsveicam!

  3.oktobrī mūsu iestādē tika apbalvotas labākās pirmsskolas skolotājas, kuras piedalījās konkursā "Pedagoģiskās meistarības balva 2014". Konkursa laureāti Tatjana Saveļjeva saņēma pateicības rakstu par sasniegumiem starpdisciplionāro prasmju aktualizēšanā macību stundā 2013/2014.mācību gadā un Eleonora Moskaļenko par Latvijas un Eiropas mantojuma izzināšanas un saglabāšanas veicināšanu 2013/2014 mācību gadā.

 • Ekskursija uz Siguldu un Skrīveri

  27.septembrī mūsu iestādes darbinieki devās ekskursijā uz Siguldu, kur apmeklējam Turaidas pili. Ekskursijas programmā bija iekļauts apmeklēt saldumu razošanas uzņēmumu "Skrīveru saldumi". Uzņēmumā ir izveidota Saldumu darbnīca , kur musu darbiniekiem bija iespēja, iepazīties ar Gotiņas tapšanas vēsturi, ietīt savas konfektes, kā arī iegādāties svaigus, dabīgus saldumus tieši no ražošanas.

 • Pateicības pirmsskolas skolotājām

  2013/2014.mācību gada beigās, pedsēdē bija izteikta pateicība pirmsskolas skolotājām:

  Tatjanai Saveļjevai, Tatjanai Počokinai, Eleonorai Moskaļenko par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā skolai un projekta „Pasaules virtuves tradīcijas bērniem” īstenošanu 2013./2014.m. g.;

 • Ekskursija uz Kauņu

  17.maijā mūsu iestādes darbinieki devās ekskursijā uz Lietuvu un apmeklēja Kauņas skaistākās vietas. Ekskursijas programmā bija vecās pilsētas ievērojamāko vietu apskate, Pažaisles baznīcas un klostera ansambļa, muzeju, zoodārza apmeklēšana.

 • Piedalīšanās eTwinning projektā "Healthy food cookery book"

  2014.gadā februārī tika uzsākts jauns eTwinning projekts „Healthy food cookery book”, kura mērķis- apmainīties ar veselīgu ēdienu receptēm, gatavot jaunus ēdienus no citām valstīm un rezultātā izveidot kopīgu recepšu grāmatu. Projektā piedalās tādas valstis: Polija, Lietuva, Igaunija, Turcija, Slovākija. Marta mēnesī bērni kopā ar pirmsskolas skolotājiem gatavoja veselīgus ēdienus un veidoja lapas ar receptēm. Aprīļa mēnesī receptes tika nosūtītas uz partnervalstīm. Maija mēnesī tika organizēta veselības diena, kurā bērni gatavoja ēdienus pēc citu valstu receptēm. Pasākuma beigās partnervalstis mainījās ar fotogrāfijām. Šajā projektā piedalījās 5 grupu bērni vecumā no 4-6 gadiem. Pirmsskolas skolotāji atzīmēja, cik interesanti un nepieciešami piedalīties eTwinning projektos starptautiskā mērogā.

Mana marīte Mana marīte