Mūsu pedagoģi

 • Aktīva dalība Daugavpils Universitātes 3.zinātniski praktiskajā konferencē „Laimīgi bērni drošā vidē"

  4. martā mūsu iestādes pirmsskolas skolotājas, iestādes māsa Zinaida Ivanova, vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova piedalījās Daugavpils Universitātē konferencē „Laimīgi bērni drošā vidē”. Konferences dalībnieki apsprieda jautājumus, kas saistīti ar drošas emocionālās un lietu vides veidošanu izglītības iestādēs, iepazinās ar labās pieredzes piemēriem, pārrunāja sociālo pedagogu darbu izglītības iestādēs, sadarbību ar vecākiem, atbalstu talantīgiem bērniem. Tāpat
 • Laiks ziedēt!

  2016.gadā 29. februārī un 1. martā pavasara krāšņuma gaidās mūsu iestādes pedagoģi organizēja divas meistarklases ziedu izgatavošanā dažādās tehnikās. Meistarklasi „Rozes no filca” novadīja pirmsskolas skolotāja Jeļena Gerasina, „Papīra ziedi” - pirmsskolas skolotājas Irina Kozela un Oksana Žerebkova. Radošajā darbnīcā tika uzaicināti iestādes pedagoģi. Meistarklašu mērķis – iepazistināt pirmsskolas skolotājus ar dažādām makslīgo ziedu izgatavošanas
 • Sadarbība ar kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas

  2016 .gada janvārī mūsu pedagoģi – pirmsskolas skolotājas Solvita Trimalniece, Oksana Masāne, Tatjana Počokina un latviešu valodas skolotāja Anita Skaldere saņēma sertifikātus par starptautiskā projekta „Stories of Sand 2015” īstenošanu, kuru inicēja mūsu kolēģi no Kauņas pirmsskolas izglītības iestādes „Mazylis” . Tā bija interesanta vasaras aktivitāšu organizēšanas pieredze bērnu attīstībā ar smilšu palīdzību. Rotaļas ar smiltīm ne tikai pilnveido bērnu iztēli, valodu, radošās spējas, bet arī dod iespēju bērniem attīstīt komunikācijas prasmes. Savukārt pedagoģi labāk iepazīst un izprot bērnu. Pateicoties projektam mēs varam smelt jaunas idejas no kaimiņvalsts pieredzes:http://smeliopasakojimai.blogspot.com/search?updated-max=2015-10-06T19:52:00%2B03:00&max-results=1

 • Svētkus radām paši!

  Jau trešo gadu mūsu iestādē tika rīkots grupu Ziemassvētku noformējuma konkurss ar mērķi veicināt bērnudārzā Ziemassvētku laikam atbilstošas noskaņas radīšanu un veidot estētiskās vērtības mūsu audzēkņos. Novērtēt labākos komisijai bija ļoti grūti, jo skolotāji bija izdomas bagāti un īpaši pacentušies rotāšanas mākslinieciskajās izpausmēs. Īpašu ieguldījumu Ziemassvētku pasakas veidošanā sniedza bērnu vecāki, kuri izveidoja

 • Pirmsskolas un skolas pēctecība

  10.12.2015. Daugavpils pilsētas 15. vidusskolas pedagoģi uzaicināja pirmsskolas skolotājus apmeklēt integrēto stundu 1.a klasē. Skolotājas O.Macko un I.Vasiļjeva iepazīstināja pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājus ar informātikas stundas programmu un ar viņu audzēkņu panākumiem matemātikā. Bērni aizrautīgi risināja uzdevumus ar datora palīdzību.Vislielāko sajūsmu sagādāja darbs ar interaktīvo tāfeli. Pirmsskolas skolotājas Oksana Žerebkova un Inna Rosolaja ar prieku
 • eTwinning 2015

  Novembrī mēs kopā ar dažādām Latvijas izglītības iestādēm piedalījāmies Nacionālajā eTwinning projektā"Manai Latvijai"

  Projekts tika dibināts par godu Latvijas Valsts svētkiem - Lāčplēša dienai un 18. novembrim. Skolotāji dalījās pieredzē, kā svētki tiek svinēti dažādās Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, vairojot bērnos patriotiskās sajūtas par savu valsti. Visās idējas apkopotas elektroniskā grāmatā:

 • Pedagoģiskās meistarības konkurss „Labākā bilingvālā nodarbība pirmsskolā”

  Ir liels gods paziņot kolēģiem, audzēkņiem un viņu vecākiem ka mūsu pirmsskolas skolotāja Antoņina Klopova ir kļuvusi par videokonkursa "Labākā bilingvālā nodarbība pirmsskolā" uzvarētāju. A.Klopova saņēma naudas balvu un pateicības rakstu par pieredzes popularizēšanu bilingvālās pieejas izmantošanā mācību procesā. No sirds apsveicam skolotāju Antoņinu un novēlam viņai panākumus arī turpmāk!

 • "Pedagoģiskās meistarības balva-2015"

  Sveicam Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes konkursa "Pedagoģiskās meistarības balva-2015" laureātes:

  pirmsskolas skolotāju Jeļenu Gerasinu (konkursa prioritātē „Izglītojamo sociālo prasmju veidošana kultūrvidē”),

 • Pateicība pedagogiem

  Septembrī mūsu pirmsskolas skolotājiem bija patīkami saņemt pateicības rakstu par godprātīgu darbu, gatavojot bērnus skolai, par veiksmīgu sadarbību un atbalstu no Daugavpils 13.vidusskolas pedagoģiska kolektīva. Turpināsim mūsu veiksmīgu sadarbību.

 • Ceļojums uz Lietuvu

  26-27. septembrī koleģu kompanijā mēs devāmies divu dienu piedzīvojumu ceļojumā uz Lietuvu,lai lieliski atpūstos Klaipēdā un Palangā. Ceļojumā mēs apmeklējām Grāfa Tiškēviča vasaras pili Kretingāar unikālo ziemas dārzu, kur apskatījām dažādus tropiskos augus, Palangā izbaudījām gardēžu Garā galda svētku jautro atmosfēru, pastaigājāmies pa Palangas molu, izjutām Baltijas jūras varenumu, sagaidījām saulrietu jūras krastā. No Klaipēdas ar prāmi pārcēlāmies uz Kuršu kāpu un izbaudījām pozitīvas emocijas aizraujošā izrādē delfinārijā. Tagad mēs varam ar jaunu sparu uzsākt šo mācību gadu.

Mana marīte Mana marīte