SVARĪGI!

Cienījamie vecāki, liels lūgums atrast iespēju ārkārtas situācijas laikā bērnus paturēt mājās un vest uz pirmsskolas izglītības iestādi TIKAI tanī gadījumā, ja tiešām būs bezizeja. Liels lūgums attiekties ar sapratni un pacietību.

Mana marīte Mana marīte