"Ripo, ripo Ābolītis"

23.augustā mēs svinējām “Ābolu svētkus”. Ar dziesmiņu “Lūk, sārts āboliņš”” bērni sveicināja galveno  varoni “Ābolu”. Visi bērni piekrita tam ka āboli ir visgaršīgākie, visskaistākie, ar vitamīniem bagātie augļi. Meitenes un zēni varēja degustēt dažādus ābolus un salīdzināt garšas. Bet ne jau visi zina, kā mēs varam izpētīt ābolus pēc svara, garšas, pārbaudīt vai āboli grimst ūdenī. Bērniem palīgā atnāca Zinātnieks un aicināja visus veikt eksperimentus savā- laboratorijā. Ābola draugs Tārpiņš piedāvāja bērniem uzzīmēt ābolus. Bērni ar prieku spēlēja ar galveno varoni stafetēs un rotaļās “Ripo, ripo Ābolītis”, “Dārzā staigā Edgariņš”. Svētku beigās visus pacienāja ar garšīgiem ceptiem āboliem. Pateicamies svētku organizatoriem Antoņinai Klopovai, Solvitai Trimalniecei, Jeļenai Dimitrijevai.

Informāciju sagatavoja

mūzikas skolotāja Žaneta Gasjaņeca

 

Mana marīte Mana marīte