Miķelītis - ražens vīrs

Septembra beigās tradicionāli nosvinējām Miķeļdienu. Tautas svētkos bērni priecīgi dejoja, skanīgi dziedāja un jautri rotaļājās, paužot latviešu tautas folkloru, iepazinās ar svētku tradīcijām. Beigās kopīgi ejot rotaļā „Uz tirdziņu, uz tirdziņu, uz jauko rudens tirdziņu”,  visi ar zirgu devās uz Miķeļdienas tirdziņu iepirkties. 10.grupas un 12 grupas audzēkņi kopā ar vecākiem bija pagatavojuši dažādus gardumus un atnesuši rudens veltes. Bērniem ļoti iepatikās iejusties pircēju un pārdevēju lomā, turklāt varēja nopelnīt īstu naudu.

 Informāciju sagatavoja mūzikas skolotāja J.Šakele

 

Mana marīte Mana marīte