Mazie artisti lielā skatuvē

Šogad 16. janvārī 12.grupas  audzēkņi piedalījās pasākumā “Svjatočnije poteški”, kurš notika Kultūras pilī.  Folkloras svētkos piedalījās arī bērnu horeogrāfiskais kolektīvs “Solniško” no Pleskavas. Ansamblis ir vairāku Viskrievijas un starptautisko festivālu un konkursu laureāts, ir nopelnījis paraugkolektīva nosaukumu. Vēl uzstājās kolektīvs “Zadorinka” no Rēzeknes kā arī Krievu nama radošie kolektīvi: deju kolektīvs “Uzori”, bērnu vokālais kolektīvs “Russkije karagodi”, folkloras ansambļi “Rusiči” un “Slavjanka”. Mūsu mazie artisti nemaz nenobijās uzstaties uz lielas skatuves, spēja uzdāvināt pozitīvas emocijas un prieka sajūtu visiem skatītājiem. Pateicamies mūzikas skolotājai Žannai Gasjaņecai par ieguldītu darbu audzēkņu sagatavošanā.

Mana marīte Mana marīte