Konkursa "LIDICE" laureāti

Mūsu iestādes audzēkņi šogad piedalījās  Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-konkursā „LIDICE 2020”. Konkursu organizēja Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un izglītības iestādēm ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību. Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālā asambleja 2020.gadu ir pasludinājusi par STARPTAUTISKO AUGU AIZSARDZĪBAS GADU, ar mērķi veicināt veselīgas ekosistēmas kā ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu. Atsaucoties ANO aicinājumam, 48.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam tiek piedāvāta tēma “AINAVA”.

Mākslas pulciņa “Otiņa” pasniedzēja Inga Vasiļjeva sagatavoja un  pieteica konkursam 4 pulciņa dalībnieces – Katrīnu Kozlovsku (5 gadi), Karolīnu Deņisovu (5 gadi), Viktoriju Špeli (6gadi), Renātu Beču (6gadi).

Konkursam tika iesūtīti  1321 darbi no 54 Latvijas novadiem. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 230 darbi. Sīkāka informācija - https://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/vizmaksla/2020_lidice_nolikums.doc

Mēs lepojamies ar konkursa laureātēm  11.grupas "Saules zaķītis" Katrīnu Kozlovsku (mākslas darbs “Ziemas ainava”) un 12.grupas "Putniņš" Renātu Beču  (mākslas darbs “Iedvesmojums”). Otrā konkursa kārta  notiks Čehijā marta mēnesī. Visi konkursa 1.kārtas laureātu darbi tiek izvirzīti izstādei- konkursam Čehijā.

Liels paldies mākslas  pulciņa pasniedzējai Ingai Vasiļjevai par jaunu talantu atklāšanu. 

  

Mana marīte Mana marīte