Interešu izglītības iespējas

    Interešu izglītība  ir  bērna  iespēja attīstīt savu radošo potenciālu, gūt jaunu  pieredzi  un iemaņa. No 2019.gada oktobra mūsu audzēkņiem tiks piedavāti :

Dramatizācijas pulciņš  (bezmaksas nodarbības  latviešu valodā  5-7 gadu vecuma bērniem, interešu izglītības skolotāja Benita Strode)

Angļu valodas pulciņi : „Be happy” (3-4 gadu vecuma bērniem, pasniedzēja Irina Ļaha) un  „Priecīgas sirsniņas” ( 4-7 gadu vecuma bērniem, pasniedzēja Jeļena Cirša);

Deju pulciņi:  „Sporta dejas” (4-7 gadu vecuma bērniem,  kolektīva „Vivat” vadītājs Olegs Zaharņovs) un attīstošas dejas (5-7 gadu vecuma bērniem, pasniedzējs Dmitrijs Arestovs)

Vizuālās mākslas pulciņš „Otiņa” (5-7 gadu vecuma bērniem, vizuālās mākslas skolotāja Inga Vasiļjeva)

 

Mana marīte Mana marīte