Džimbas viesskola

17.oktobrī 6-7 gadu vecuma audzēkņi un grupu pedagogi apmeklēja “Centra Dardedze” preventīvo pasākumu un iepazīstinājās ar Džimbo drošības programmu. “Centrs Dardedze”  ir 2001. gadā dibināta nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir pasargāt bērnus no jebkura veida vardarbības. “Centrs Dardedze” komandu veido sociālie darbinieki, psihologi, apmācību vadītāji un citi profesionāļi. Viņi iestājas par drošu bērnību – brīvu no fiziskas, emocionālas, seksuālas vardarbības un novārtā pamešanas.

Džimbas nodarbībā mūsu pirmsskolas iestādes audzēkņi  interesantā un aizraujošā veidā apgūva personiskās drošības jautājumus saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Bērni uzzināja, ka viņu ķermenis pieder tikai un vienīgi viņiem, uzzināja, kas ir labs un slikts pieskāriens, iemācījās atšķirt labus noslēpumus no sliktiem.

     Zināšanas  par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem samazina vardarbības riskus. Bērniem, kuriem ir atbilstošas zināšanas par savu ķermeni un to kā rīkoties nedrošās situācijās, ir daudz mazāka iespēja kļūt par vardarbības upuriem.

Vardarbība pret bērnu ir novēršama – ja vien rīkojamies preventīvi!

 

Mana marīte Mana marīte