Dabas pētnieki

2019.g. 15.oktobrī saulainā dienā 12.grupas audzēkņi un pedagogi ar prieku gāja ekskursijā uz Gubiščes ezeru, jo uzskata sevi par dabas draugiem. Rudens pastaigas laikā bērni ieguva daudz pozitīvo emociju, elpoja svaigu gaisu parkā, bet īpaši liels bija kustību prieks, kas labvēlīgi ietekmē fizisko un psihisko veselību. Bērni pabaroja gulbjus un pīles, novēroja kokus un augus, vāca rudens lapas un priecājās par dabas krāšņo skaistumu. Bērni ar interesi novēroja, kā putni gatavojas aizlidot uz siltajām zemēm. Īpašu gandarījumu sagādāja iespēja pašiem fotografēt novērotos dabas objektus. Bērni arī  atklāja problēmsituāciju – ezera krasta piesārņojumu. Ekskursija sniedza bērniem jaunas emocijas, spilgtus iespaidus un ierosina pārdomāt par dabas aizsardzību.

Mana marīte Mana marīte