Attālinātā mācīšanās pirmsskolniekiem

Cienījamie vecāki!

Saistībā ar  COVID-19 vīrusa izplatību Latvijā līdz šī gada 14. aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija.Laikā, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, daudzi pirmsskolēni atrodas mājās ar ģimeni. Situācija ir neparasta, jo arī citi ģimenes locekļi atrodas mājās, lai mācītos vai strādātu attālināti. Šādā situācijā ir svarīgi būt pēc iespējas mierīgiem, pozitīviem un vienoties, kā ģimene šajā laikā darbosies, saplānot laiku un darbības atbilstoši visu ģimenes locekļu vajadzībām.

SKOLA 2030 izstrādāja  vispārīgus atbalsta materiālus par mācīšanos mājās, kurus  vecāki varēs izmantot jebkurā laikā, piemēram, “Brokastis, pusdienas, vakariņas” un “Matemātika katrai dienai”.

Katru nedēļu ārkārtējās situācijas laikā SKOLA 2030 piedāvās vecākiem atbalstu, kā nedēļas laikā kopā ar bērniem izzināt kādu tematu. Šo tematu var izzināt visi ģimenes pirmsskolas vecuma bērni kopā. Pirmajam tematam ir izveidots skaidrojošs video un katru nedēļu tiks pievienots bērna mācību darbību apraksts un skaidrojums,  ko bērns ar šīm darbībām mācās, kā arī nepieciešamais pieaugušo atbalsts. Lai interesanta mācīšanās kopā! Pirmais temats ir “Mana brīnumzeme” https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai

No 23. marta 5-6 gadīgo bērnu pedagogi sagatavo nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem/ rotaļdarbībām, kopīgas darbošanās iespējām, kuru bērni kopā ar vecākiem var pildīt tad, kad viņiem ir laiks. Sagatavo nepieciešamo materiālu sarakstu no jau mājās esošajiem, saites uz video, attēliem, receptēm utml.  Sagatavošanas grupās iestādes logopēde arī piedāvās savas aktivitātes audzēkņu runas attīstīšanai. Pedagogi komunicē ar vecākiem izveidotās whatsApp vai facebook  grupās.

Pateicamies vecākiem par aktīvu piedalīšanos piedāvātajās aktivitātēs. Sekojiet lūdzu visiem jaunumiem

Novēlam visiem izturību un stipru veselību! Ceram uz veiksmīgu sadarbību .

 

Mana marīte Mana marīte