Miķeļdiena

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē Miķeļdienā tradicionāli tika rīkota rudens izstāde, notika Miķeļdienas gadatirgus un mielošanās ar rudens kārumiem. Bērni dejoja, spēlējās un priecājās kopā ar Miķeļi un svētku viesiem Čigānu un sivēntiņiem . Kopā ar saviem vecākiem bērni veidoja dažas interesantas kompozīcijas svētku izstādei „Rudens brīnumi.”

Mana marīte Mana marīte