Drošības ABC

 

14.oktobrī mūsu iestādē notika tikšanās ar policijas inspektoriem. Viņi iepazīstināja bērnus ar drošības noteikumiem uz ceļa.Sarunas laikā bērni ar lielu interesi un zinatkāri uzdeva daudz jautājumus, uz kuriem nācās atbildēt policistiem. 
 

Mana marīte Mana marīte