Gada skolotājs

2011.g. 29.septembrī Daugavpils teātrī  Skolotāju dienai veltītajā pasākumā tika godināti pilsētas labākie pedagogi. Ar Atzinības rakstiem un balvām tika sveiktas arī mūsu pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki: Gada pirmsskolas skolotājs - Kristina Lavrivjaņeca un Gada pirmsskolas skolotāja palīgs - Viktorija Varlamova. Pilsētas domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova un 1.vietnieks Vitālijs Azarevičs pedagogiem veltīja pateicības un atzinības vārdus, novērtējot skolotāju profesionalitāti, nesavtīgo darbu un ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.

Mana marīte Mana marīte