Iestādes padome

Iestādes padomes priekšsedētāja: Viktorija Saveļjeva ( 11.grupa)

Iestādes padomes sastāvs: 

1.grupa - Viktorija Teičane 

2.grupa - Olesja Semjonova

3.grupa - Violeta Lapinska

4.grupa -Jekaterina Šumane

5.grupa - Valentīna Savostjanova

6.grupa - Juliāna Selivanova

7.grupa - Olga Rozaščenoka 

8.grupa - Ilona Maksimova

9.grupa - Jekaterina Latarceva

10.grupa - Diana Zakševska

12.grupa - Rita Ščerbakova

Pirmsskolas skolotājas un administrācijas pārstavji:

vadītāja: Nataļja Isate;

vadītājas vietniece: Jūlija Sivačova;

pirmsskolas skolotājas: Oksana Masāne, Žanna Gagunova

Mana marīte Mana marīte